BarkodPC

9 Pin RS232 Bağlantı Şeması

Barkod Sistemi

Electronic Industries Alliance (EIA) RS-232-C şunları tanımlar:

Elektriksel sinyalin karakteristiği, gerilim seviyeleri, işaret değişim hızı, zamanlama, gerilim dayanım seviyeleri, kısa-devre durumu, iletim hattının kapasitif kaybı ve kablo uzunlukları gibi arayüzlerin mekanik nitelikleri, takıp-sökülebilir fiziksel bağlantı birimleri ve bu bağlantı birimlerinin iğnelerinin tanımlanması.

Arayüz bağlantısındaki her devrenin görevleri belirli iletişim uygulamaları için ön-tanımlı yapılar.

Bu standart, karakter kodlamaları (örn. ASCII, Baudot veya EBCDIC) ya da bunların veri paketindeki sıralanmalarına ilişkin tam bir tanımlama getirmez. Veri/Zaman Bit rate oranları konusunda da kesin tanımlamalar yoktur ancak yine de 20,000 bit/saniye’nin altı öngörülmüştür.

Günümüzde birçok cihaz bu hızın çok üzerinde veri aktarımını (38,400 57,600 115,200 230,400 bit/s) RS-232 donanımları üzerinden gerçekleştirebilmektedir. Örnek,dijital uydu receiver lerimiz.

BarkodSis

Tek Cevap

  1. askar 26 Şubat 2014

Yorum Ekle