BarkodPC

Ami Bios Setup Ayarları

Barkod Sistemi

Standart CMOS Setup:

Sistem tarihi, saati, harddisk tipi, floppy sürücü tipi ayarları yapılır.

Date  (mm/dd/yy):

Ay/gün/yıl formatına göre sistem tarihini görüp değiştirmemizi sağlar.

Time (hh/mm/ss):

Saat/dakika/saniye formatına göre sistem zamanını görüp değiştirmemizi sağlar.

Floppy Drive A, B:

Floppy sürücülerimiz varsa bunları tanıtmamızı sağlar. Alabileceği değerler:

  • 360 KB 5,25
  • 720 KB 3,5
  • 1,2 MB 5,25
  • 1,44 MB 3,5
  • Not Installed

Primery Master/Primery Slave/ Secondery Master/ Secondery Slave/

Burada sürücü tanımlamaları yapılır. Eğer ana mönüden “Select Auto Detect Harddisks” seçeneği seçilirse otomatik olarak sürücüleri bulur ve bu ekrana sürücüleri ve parametrelerini görüntüler.

Boot Sector Virus Detection:

Bu seçenek ile boot sector virüslere karşı korumalı yapılabilir.

Advenced CMOS Setup:

1 st Boot Device/2 nd Boot Device/3 rd Boot Device/4 th Boot Device:

Bilgisayarın ilk açılışında boot edilecek sürücü önceliğini gösterir. Yani bilgisayar boot edileceği zaman 1. ye, sonra 2. ye, sonra 3. ye ve son olarak da 4. aygıta bakar. Alabileceği değerler: disabled, network, optical, scsi, cdrom, ide 0, ide 1, ide 2, ide 3 veya floppy dir.

Try Other Boot Devices:

Bu seçenek “yes” ise ve ami bios 1. , 2. , 3. ve 4. boot device lerden boot edememişse bu aygıtların dışındaki diğer aygıtlardan da boot etmeyi dener.

Quick Boot:

Bu seçenek “enabled” yapılırsa Bios’a bilgisayar açılırken hızlı boot etmesi için emir verilmiş olur.

Boot Numlock:

“On” AT klavyelerde ki numlock fonksiyonunu aktif kılmaktadır. Böylelikle klavye sağındaki sayı bloğu ikinci bir kursör gibi değil de numerik değerleri de kullanabilecektir.

Floppy Drive Swap:

Enabled” yapılırsa her iki sürücünün ayarı BIOS ortamında değiştirilecektir.

Floppy Drive Seek:

Bu seçenek “enabled” ise BIOS bilgisayarın açılışında kafa birimlerini track 40 üzerinde gezdirerek floppyin eski (40 track) mi veya yeni (80 track) mı kullanılacağını bildirir.

Floppy Access Control:

Bu ayar ile floppy normal R/W işleminden sadece  okuma işlemine geçer.

HDD Access Control:

Bu ayar ile harddiskin R/w modundan Read-only moduna geçmesi sağlanır.

PS/2 Mouse:

Bu ayar ile PS/2 mouse aktif veya pasif edilir.

Primary Display:

Bu ayar grafik kartı modeli ile ilgilidir.

Password Check:

Verilen şifrenin, setupa girilirken mi yoksa bios ve sistem için mi sorulacağınıbelirler. Değeri “setup” ise şifre setup için, “always” ise her iki durum için geçerli olur.

Boot to OS/2:

Bu seçenek OS/2 işletim sistemi ile çalışıyorsak “enabled” yapılır.

External Cache:

Bu ayar “External Cache” belleği aktif veya pasif eder.

System BIOS Cacheabled:

AMI BIOS daha hızlı işlem yapmak için sistem BIOS unu Rom dan Ram a daima kopyalar. Eğer bu ayar “enabled” ise F0000h Ram bellek segmentinin içeriğinin yazılmış olmasına ve cache bellekten okumaya izin verilir.

Video BIOS Shadow:

Video biosun daha hızlı bir performans için ram a kopyalanıp kopyalanmayacağına karar verir. Video shadow, video performansını arttıracaktır. Enable -à  Video Sahadow aktif. Disable -à  Video Shadow pasif.

Advanced Chipset Setup

USB Function:

Bu seçeneği “enabled” yaparsakUSB (universal serial bus) desteğini açabiliriz.

Sdram Keyboard Legacy Susport:

Bu seçeneği “enabled” yaparsak USB klavye ve mouse için USB yi kullanabilirirz.

Power Management Setup

Power management / APM:

Güç yönetimini aktif yapmak için kullanılır.bu seçeneği “enabled” yapınız. Alabileceği değerler: enabled inst-on(instant-on) veya disabled.

Video Power Down Mode:

Bu seçenek ekran hareketsizliği oluşunca VESA VGA video alt sisteminin güç koruma durumunu belirtir.

Harddisk Power Down Mode:

Bu seçenek harddisk hareketsizliği oluşunca harddiskin gireceği güç koruma durumunu belirtir.

Stand By Timeout:

Bu seçenek sistem ne kadar zaman hareketsiz kaldıktan sonra stand by güç koruma konumuna geçeceğini belirtir.

Suspend Timeout:

Bu seçenek sistem ne kadar zaman hareketsiz kaldıktan sonra suspend güç koruma konumuna geçeceğini belirtir.

Monitor Paralel Port / Monitor Serial Port / Monitor Floppy / Monitor VGA / Monitor Audio / Monitor Pri-HDD / Monitor Sec-HDD:

Bilgisayarın suspend veya stand by konumuna geçmesi ile ilişkili olan aygıtları gösterir. Aktif olan aygıtın seçeneğ “yes” dir. Eğer bilgisayar “power saving” de ve ayar “yes“ ise BIOS belirlenmiş IRQ ların aktivitesine bakar. Eğer bir aktivite meydana gelmişse bilgisayar tamamen açılır.

Power Button Function:

Bu seçenek “soft off” ise bilgisayarın power düğmesi açma-kapama işlemini gerçekleştirir. Seçenek “suspend” ise bu düğmeye 4 sn den az basmak şartıyla suspend moda geçilir. 4sn den fazla basılırsa bilgisayarı kapatır.

Ring Resume From Sorf-off:

Bu seçenek “disabled” ise, sistem modeminden gelen çağrıları göz ardı eder. Seçenek “enabled” ise sistem, modeminden gelen bir çağrı ile boot edilir.

RTC Alarm Resume:

Bu seçenek bilgisayarın belirlenmiş bir tarıh/saat/dakika/saniyede açılmasını kontrol eder.

RTC Alarm Date à Sistemin hangi günde boot edileceğini gösterir.

RTC Alarm Hour à Sistemin hangi saatte boot edileceğini gösterir

RTC Alarm Minute à Sistemin hangi dakikada boot edileceğini gösterir

RTC Alarm Second à Sistemin hangi saniyede boot edileceğini gösterir

PCI / Plug and Play Setup

Plug and Play Aware O/S:

Tak çalıştır özelliği olan bir işletim sistemi kullanıyorsanız bu ayarı “yes” yapınız. Takılan aygıtlar işletim sistemi tarafında otomatik olarak bulunacaktır.

Clear NVRAM on Every Boot:

Bu seçenek “enabled” olduğu sürece, her açılışta NVRAM resetlenecektir.

PCI Lacency Timer (PC Clocks):

Bu seçenek PCI yolu üzerindeki tüm PCI aygıtlarının gecikme zamanlamasını belirler. Alacağı değerler kullanılan anakarta göre değişir.

Offboard PCI IDE Card:

Bu seçenek ile offboard PCI IDE kontrol adaptör kartları bilgisayara yüklenir. Bu seçenek “auto” tutulmalıdır.

Offboard PCI IDE Primary IRQ / Offboard PCI IDE Secondary IRQ:

Bu seçenek PCI interruptının, 1. veya 2. offboard PCI IDE controller tarafından kullanıldığını belirler.

Assing IRQ to PCI VGA:

Bu seçenek PCI VGA görüntü kartına ayrılmış IRQ’yu seçer.

PCI Slot 1 IRQ Piority / PCI Slot 2 IRQ Piority / PCI Slot 3 IRQ Piority / PCI Slot 4 IRQ Piority:

Bu seçenek 1den 4 e kadar olan genişleme yuvalarında yüklenmiş olan PCI aygıtı için öncelik sırasını belirtir. Bu seçenek genelde “auto” bırakılmalıdır.

Peripheral Setup

Onboard FCD:

Bu seçenek floppy diskin onboard olup olmadığını ayarlar. “auto” seçeneği seçilmelidir.

Onboard Serial Port 1 / Onboard Serial Port 2:

Bu seçenek biosun aygıtı otomatik bulması içib 3f8h seçilir.

Onboard Paralel Port:

Bu seçenek biosun otomatik olarak boş paralel portu onbord paralel port olarak algılamasını sağlar. “auto” bırakılmalıdır.

EPP Versiyon:

Bu seçenek hangi EPP versiyonunun kullanıldığını ayarlamak içindir.

Paralel Port Mode:

Bu seçenek kullanıcıya onboard paralel port işletim moduna geçmeye olanak sağlar. Alabileceği değerler: ECP, SPP / EPP veya Normal dir.

Paralel Port IRQ:

Eğer onboard paralel port mode auto değilse kullanıcı onboard paralel port için IRQ yu kendi seçebilir. Önerilen seçenek şunlardır:

Onboard Paralel Port Set at Paralel Port IRQ
LPT 1 (378 H) 7
LPT 2 (278 H) 5
LPT 3 (3BC H) 5

Paralel Port DMA Channel:

Bu seçenek kullanıcının onboard paralel port ECP modu için 1-3 arası DMA kanalı seçmesini sağlar.

Onboard IDE:

Onboard IDE controller ı aktif veya pasif etmek için bu seçenek kullanılır.

BarkodSis

Yorum Ekle