BarkodPC

Oracle Veri Tabanı Yaratma

Barkod Sistemi

Veritabanı yaratmak için geçilmesi gereken adımlar:
Sistemde biricik olan bir instance adına karar verme
İlgili sistem değişkenlerini kurma
Parametre dosyasının kopyalanıp değiştirilmesi
SQL*DBA ‘nın başlatılıp internal olarak bağlanma
Instance ‘ın başlatılması
Veritabanının yaratılması.

Sistemde biricik olan bir instance adına karar verme
Instance ve Veritabanı Oracle ‘ın parallel server opsiyonu kullanılmadığı sürece normal olarak aynı adı taşımalıdır. Birçok makinede bu isim en fazla 6 karakter olur. Aynı ismin başka bir instance tarafından kullanılıp kullanılmadığından emin olmak için;
Çalışan görevlerin listesine $ORACLE_HOME/dbs dizinindeki tüm parametre dosyalarına bakılabilir.

İlgili sistem değişkenlerini kurma
UNIX makinelerde kullanılan değişken $ORACLE_SID ‘dir (ORACLE Sistem IDentifier). İlgili profile
dosyasına şu satırların yazılması yeterlidir. (sid, başlatılmak istenen instance ‘ın adıdır. )
ORACLE_SID=sid
export ORACLE_SID

Parametre dosyasının kopyalanıp değiştirilmesi
Parametre dosyası init.ora ‘dır. instance başlatıldığında initSID.ora dosyasını arar. Bulamazsa,
öngörülen dosya adı olarak init.ora ‘yı kullanır. Init.ora dosyasında mutlaka belirtilmesi gereken dört adet arametre vardır:

Parametre Tanımı
DB_NAME Veritabanı belirteci, genellikle instance ile aynı
ada sahiptir.
CONTROL_FILES Kontrol dosya(sı/ları)nın ad(lar)ı
USER_DUMP_DEST Kullanıcı trace dosyalarının konumu
BACKGROUND_DUMP_DEST Oracle trace dosyalarının konumu

CONTROL_FILES farklı disklerde bulunan iki ya da daha fazla dosyayı işaret etmelidir. Bu dosyalar, veritabanı ile aynı zamanda yaratılırlar ve bu sırada bulundukları konum tam olarak verilmelidir.

Control_files = (/disk1/ctrl/control1.con,
/disk2/ctrl/control2.con)

SQL*DBA ‘nın başlatılıp internal olarak bağlanma ;

$ sqldba lmode = y

SQL*DBA: Release 7.2.3.0.0 – Production on Fri Aug 15 11:45:50 1997
Copyright (c) Oracle Corporation 1979, 1994. All rights reserved.
Oracle7 Server Release 7.2.3.0.0 – Production Release

Veritabanının açılıp kapanma işlemleri önemli işlemlerdir ve Oracle ‘a internal olarak bağlanmayı
gerektirir. Eğer internal olarak bağlandıysanız, artık sistemde en yetkili kullanıcı olan SYS olarak tanınırsınız.

SQLDBA> connect internal
Connected.

Instance ‘ın başlatılması
Veritabanı yaratılmadan önce instance NOMOUNT kipinde başlatılmalıdır.

SQLDBA> startup nomount
ORACLE instance started.

Veritabanının yaratılması.
Oracle veritabanı, tablo ve indeksleri barındıran veri dosyalarından, redo log dosyalarından ve veritabanının başlatılıp sürekliliğinin sağlanabilmesi için gerekli olan kontrol osyalarından oluşur.

CREATE DATABASE [ database ]
[ CONTROLFILE REUSE ]
[ LOGFILE ][GROUP integer ] filespec [ , filespec … ]]… ]
[ MAXLOGFILES integer]
[ MAXLOGMEMBERS integer ]
[ MAXLOGHISTORY integer ]
[ DATAFILE filespec [ , filespec … ?]
[ MAXDATAFILES integer ]
[ MAXINSTANCES integer ]
[ ARCHIVELOG | NOARCHIVELOG ]
[ EXCLUSIVE ]
[ CHARACTER SET charset]

DATABASE Yaratılacak veritabanının adı.
FILESPEC Dosyadı [SIZE n][K|M][REUSE]
CONTROLFILE REUSE Var olan kontrol dosyası tekrar kullanılacak mı?
LOGFILE GROUP Kullanılacak log dosyalarının adı ve hangi gruplara ait olduğu.
MAXLOGFILES Veritabanı için yaratılabilecek log dosyası sayısı için üst limit.
MAXLOGMEMBERS Bir log grubunda bulunabilecek üye sayısı için üst limit.
MAXLOGHISTORY (parallel server için)
DATAFILE Filespec kulanılacak veri dosyaları.
MAXDATAFILES Veritabanı için yaratılabilecek veri dosyası sayısı için üst limit.
MAXINSTANCES Simultane olarak veritabanına bağlanabilecek instance sayısı için üst limit.
ARCHIVELOG Redo log girişlerinin kullanılmadan önce arşivlenmesini sağlar.
NOARCHIVELOG Redo log girişleri arşivleme yapılmadan kullanılır.
EXCLUSIVE Yaratıldıktan sonra birden fazla instance ‘ın veritabanına ulaşmasını önlemek
için veritabanını exclusive kipinde mount eder..
CHARACTER SET Veritabanının verileri saklarken kullanacağı karakter tablosudur.

SQLDBA> create database “ogr”
2> maxinstances 8
3> maxlogfiles 32
4> character set “WE8ISO8859P9”
5> datafile
6> ‘/disk6/oracle/ogr/ogr1/systogr.dbf’ size 5M
7> logfile
8> ‘/disk6/oracle/ogr/ogr1/log1ogr.dbf’ size 500k,
9> ‘/disk6/oracle/ogr/ogr1/log2ogr.dbf’ size 500k;
Statement processed

Yukarıdaki örnekteki veritabanı etkileşimli olarak yaratılmıştır. Fakat bu işlemin, gereken deyimlerin bir metin dosyasına yazılarak bu dosyanın start komutuyla çalıştırılmasıyla yapılması tercih edilir. Veritabanı yaratma işleminin bir parçası olarak Oracle, temel veri sözlüğü tablolarını yaratan sql.bsq dosyasını otomatik olarak çalıştırır. Bundan başka veri tabanını yaratan kişinin çalıştırması gereken iki dosya daha vardır:

CATALOG.SQL temel tablolar üzerindeki görüntüleri yaratır.
CATPROC.SQL PL/SQL ‘nin kullanımına izin verir.
Bu dosyalar $ORACLE_HOME/rdbms/admin dizininde bulunur.

BarkodSis

Yorum Ekle