BarkodPC

Siber.us Türkçe Sözlük Programı v1.2

Barkod Sistemi

Türkçe Sözlük ProgramıKelimeyi yazın ve Enter tuşuna basın. Kelimenin karşılıkları ve anlamı Siber.us Türkçe Sözlük Programı v1.2 ekranında listelenecektir.

Kelimenin tamamını yazmanız gerekmemektedir. Örneğin Hak
yazarak Enter tuşuna bastığınızda Hak ile başlayan ilk 25
kayıt listelenecektir.

Siber.us Türkçe Sözlük Programı v.1.2 diğer bir özelliği ise herhangi bir programda (Word,Excel vs.) kelimeyi işaretleyin ve klavyeden CTRL + F1 tuşlarına basın. Kelimenin sözlük anlamı ekranda gösterilecektir.

Siber.us Türkçe Sözlük Programı v1.2

Türkçenin bütün söz varlığını bir araya getiren ve ortak bir veri tabanında kullanıma sunulan Büyük Türkçe Sözlük, yazı dilimizin söz varlığının yanı sıra bütün bilim, sanat ve spor terimlerini, yer adlarımızı, kişi adlarımızı, bölge ağızlarımızdaki ve kaynaklarımızdaki sözcükleri, deyimleri içermektedir. Büyük Türkçe Sözlük indir, anlamını öğrenmek istediğiniz herhangi bir sözün; standart dilde veya ağızlarda kullanılan sözcük, deyim, terim, özel ad olup olmadığına bakmadan tek veri tabanında arama yapma imkânı sağlamaktadır.

Büyük Türkçe Sözlük’te söz, deyim, terim ve ad olmak üzere toplam 616.767 söz varlığı bulunmaktadır. Veri tabanında yer almadığını veya farklı biçim ve anlamlarının bulunmadığını gördüğünüz sözlerin veri tabanına eklenmesi için Büyük Türkçe Sözlük web adresine göndermeniz yeterlidir. Türkçenin en büyük sözlüğü, katkılarınızla daha da gelişecek ve zenginleşecektir.

TIKLA ÜCRETSİZ İNDİR : Türkçe Sözlük Programı indir (6077 indirme)

Videoyu hazırlayan yazılım kılavuzu sitesine teşekkür ederiz. Sonraki yazımız Siber Sözlük Programı Türkçe<->İngilizce okuyabilirsiniz.

Türk Dilinin Tarihi

Bir dilin konuşma dili ve yazı dili olmak üzere iki yönü vardır. Konuşma dilinin tabiatından olmak üzere ülkede, birbirinden az çok farklı ağızların bulunması normaldir. Yazı dili, bir kültür dili olarak birleştirici bir özelliğe sahiptir. Üniversitelerde Türk dili derslerinin okutulma gerekçelerinden biri de konuşma dilini mümkün olduğu kadar yazı diline yaklaştırmak olduğu için ortak dille yazmaya ve konuşmaya özen gösterilmelidir.

Tarihin çok eski dönemlerinden beri birbirinden uzakta ve geniş bir coğrafyada varlığını sürdüren Türklerin dili, bir ana kaynaktan doğmakla birlikte bu uzun zaman içinde ve farklı bölgelerde bazen az, bazen de çok değişiklikle varlığını sürdürmektedir.

Türk yazı dilinin tarihi kısaca şöyle özetlenebilir: Türk yazı dilinin ilk dönemi, başlangıçtan 13. yüzyıla kadar olan zamanı içine alan Eski Türkçedir. Eski Türkçeden öncesi karanlık dönemdir. Türkçenin uzak lehçeleri olan Yakutça ve Çuvaşça bu karanlık dönemde ana Türkçeden ayrılan kollardır.

12. ve 13. yüzyılda büyük gelişmeler ve değişmeler olmuş, Türkler Orta Asya’dan kuzeye ve batıya doğru yayılarak yeni kültür merkezleri oluşturmuşlardır. Bunun sonucunda Eski Türkçe dönemi bitmiş, biri Kuzey-Doğu diğeri Batı Türkçesi olmak üzere iki yeni yazı dili ortaya çıkmıştır. Kuzey-Doğu Türkçesindeki iki kol, 15. yüzyıldan itibaren farklılaşarak Kuzey Türkçesi ve Doğu Türkçesi olarak ikiye ayrılmıştır. Kuzey Türkçesi Kıpçakça ile temsil edilirken Doğu Türkçesi Çağatayca adıyla da anılmış ve bugün yerini modern Özbek Türkçesine bırakmıştır.

Batı Türkçesi ise Hazar’ın güneyinden batıya yayılan Batı Türklüğünün yazı dili olarak 13. yüzyıldan itibaren kullanılmaktadır. Batı Türkçesi tarihî süreçte kendi içinde Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlı Türkçesi ve Türkiye Türkçesi olmak üzere üç döneme ayrılır.

Dilin tarihî gelişimi dikkatle incelendiğinde şu sonucu çıkarmak mümkündür: Yeni coğrafyalarda birbirinden az çok uzakta yeni vatanlar kurmadan; yeni dinlerle, yeni kültürlerle, yeni medeniyetlerle… tanışmalardan dil doğal olarak etkilenmektedir. Ancak bu etkilenmenin derecesi, dilin asıl işlevi olan anlaşma görevini yerine getirmesini engelleyecek düzeyde olunca bu durum dilin yararına değil zararına olmaktadır.

Osmanlı Türkçesinin son dönemlerinde olduğu gibi bir tarafta konuşulan fakat yazılmayan bir Türkçe, diğer tarafta yazılan fakat konuşulmayan bir Türkçe, anlaşma görevini yerine getiremeyen bir Türkçe istenmiyorsa yabancı dillerden Türkçeye girmeye çalışan kelimelere ve dil kurallarına karşı dikkatli olunmalı, bahane ne olursa olsun bir kelimenin Türkçe karşılığı varken diğerleri asla kullanılmamalıdır.

BarkodSis

13 Yorum

 1. Mardinli 09 Haziran 2010
 2. Eski Adam 28 Ağustos 2010
 3. adnan 18 Kasım 2010
 4. esirtgen 21 Ocak 2011
 5. Hakan APAYDIN 21 Ocak 2011
 6. maraz ali 26 Şubat 2012
 7. esma jutenya 20 Eylül 2012
 8. Zafer 22 Şubat 2013
 9. siber 01 Mayıs 2013
 10. Aydan Karacan 26 Haziran 2019
 11. Hakan APAYDIN 26 Haziran 2019
 12. Hakan APAYDIN 09 Temmuz 2020
 13. ömer 13 Şubat 2021

Yorum Ekle